EXPLORA els recursos naturals

Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà en la realització de diverses visites guiades i tallers que permetran comprovar com la natura ens proporciona un seguit de coneixements que nodreixen la nostra societat d’avenços que avui ens són indispensables. El curs consisteix en un tast de diferents temes relacionats amb els recursos de la natura vistos des de diferents punts de vista (el propi recurs, el seu aprofitament, els canvis amb el pas del temps...).

L'activitat consistirà en 20 hores presencials*. Consistirà en realitzar visites i tallers sobre temes relacionats amb la resta de cursos de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura 2022.

L'activitat està inclosa dins del Pla de formació permanent del professorat de Secundària del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

* Si les condicions sanitàries no ho permeten, aquest curs no es realitzarà.


Dates: Dies 8, 11, 12 i 13 de juliol (tardes)

Visites:
Planta de Biomassa del polígon industrial de La Valldan
Serradora Boix
Museu de la Colònia Vidal
Central minihidràulica
PAM a la Serra de Queralt
Jardineria política i reflexió social a El Konvent

Tallers:
Producció d’Hidrogen verd
Energia osmòtica
Miniturbines hidràuliques
Obtenció d’olis essencials
Art amb plantes aromàtiques


INSCRIPCIÓ AL CURS


Places limitades, per ordre d'inscripció.