Informació i accés a les dades personals

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
EXPLORATORI dels recursos de la natura

Telèfon: 938777233

e-mail: exploratori@exploratori.org

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

[F005] Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials

[F006] Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

[F008] Control i accés als espais

[F009] Publicacions institucionals de la UPC

 

Garantir el normal desenvolupament dels cursos i esdeveniments organitzats per l’Exploratori així com l’accés o registre a la plataforma digital d’organització acadèmica dels cursos.

Publicació de fotografies i vídeos dels actes organitzats a la pàgina web de l’Exploratori.

Legitimació

[Consentiment] Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el Responsable del tractament

Destinataris

Amb el vostre consentiment explícit, a Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat