Inscripcions als cursos EXPLORA - UCEN 2022

Les inscripcions als cursos:

 - EXPLORA l'acció climàtica (ODS 13)
 - EXPLORA l'energia de l'aigua
 - EXPLORA les Plantes Aromàtiques i Medicinals
 - EXPLORA els recursos naturals (incompatible amb els 3 anteriors)


estan unificades amb la matrícula de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura (UCEN). 

El preu de la Inscripció depèn del col·lectiu al que es pertany: