Inscripcions cursos EXPLORA estiu 2013

Les inscripcions als cursos EXPLORA:

 • EXPLORA la meteorologia
 • EXPLORA el bosc
 • EXPLORA la comunicació ambiental
 • EXPLORA els pigments naturals
 • EXPLORA Gaudí i el Berguedà
 • EXPLORA els aliments
 • EXPLORA els recursos naturals
estan unificades amb la matrícula de la UCEN.
 
Els cursos es divideixen en diferents blocs:
 • Bloc 1:
  • EXPLORA la meteorologia
  • EXPLORA el bosc
 • Bloc 2:
  • EXPLORA la comunicació ambiental
  • EXPLORA els pigments naturals
 • Bloc 3:
  • EXPLORA Gaudí i el Berguedà
  • EXPLORA els aliments
 • Bloc 4:
  • EXPLORA els recursos naturals
 
Els cursos de cada bloc són incompatibles entre ells i el curs del bloc 4 és incompatible amb tots els altres, per simultaneïtat de dates.
 

 El procediment per matricular els cursos depèn del tipus de col·lectiu al que pertanyeu:

   
 

Imatges de l'Exploratori

Idioma/Language

Segueix-nos:            

UPC

 UB Ajuntament de Berga