Comparteix:

Inscripcions als cursos EXPLORA - UCEN 2023

Les inscripcions als cursos:

 - EXPLORA els pigments naturals
 - EXPLORA els recursos digitals
 - EXPLORA el Bosc i el canvi climàtic
 - EXPLORA els recursos naturals (incompatible amb els 3 anteriors)


estan unificades amb la matrícula de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura (UCEN). 

El preu de la Inscripció depèn del col·lectiu al que es pertany: