Comparteix:

EXPLORA l'energia de l'aigua

L’aigua és un bé preuat que cal preservar i del que històricament se n'ha obtingut energia. En aquest curs es  treballaran les diferents formes d'obtenir energia a partir de l'aigua: ja sigui a partir de l'aigua líquida o de vapor d'aigua. S'analitzarà l'impacte d'aquestes formes d'obtenir energia: des de l'energia termoelèctrica i hidroelèctrica fins a la geotèrmica i l'hidrogen verd, amb l'objectiu d'aprofitar aquest recurs tenint en compte el seu impacte mediambiental i la contribució a la mitigació del canvi climàtic.

L'activitat consistirà en 30 h de sessions teòriques, visites, tallers i aprenentatge autònom (Campus digital de la UPC)

L'activitat gaudeix de reconeixement de crèdits ECTS i està inclosa dins del Pla de formació permanent del professorat de Secundària del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Dates: 11 de juliol (matí i tarda sessions presencials i visites) i 12 de juliol (matí visites)*
Horari:
Matí: de 9:00 a 14:00 h
Tarda: de 16:00 a 20.00 h

* Si les condicions sanitàries no ho permeten es canviaria el format de les sessions presencials.

Conferència ACTE CENTRAL UCEN 2022
 - Dimarts,12 de juliol a les 19.30 h: Sessió virtual per Meet

Professorat
Lluís Soler (Dep. Enginyeria Química-UPC)
José Juan de Felipe, Dolors Grau (Dep. Enginyeria Minera, Industrial i TIC-UPC)
Jordi Cunill, Victor Fuses (Dep. Enginyeria Elèctrica-UPC)

Visites:
Museu de la Colònia Vidal
Central minihidràulica

Tallers:
Producció d'Hidrogen verd
Energia osmòtica
Miniturbines hidràuliques