Comparteix:

EXPLORA l'acció climàtica (ODS13)

El 2015 les Nacions Unides van fixar 17 objectius a assolir abans del 2030. Es tracta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) reflectits en l’Agenda 2030. Aquest curs pretén fer èmfasi en l'ODS nº 13: Acció climàtica. Es tracta de donar eines per tal de poder treballar en diferents àmbits relacionats amb aquest ODS, que té un caràcter totalment transversal i es relaciona amb molts del altres ODS. És fonamental que els nostres joves s’impliquin i coneguin com poden contribuir a millorar el món, abans que sigui massa tard.

L'activitat consistirà en 30 h de sessions teòriques, visites, tallers i aprenentatge autònom (Campus digital de la UPC)

L'activitat gaudeix de reconeixement de crèdits ECTS i està inclosa dins del Pla de formació permanent del professorat de Secundària del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Dates7 de juliol (tarda sessions en línia) i 8 de juliol (matí i tarda sessions presencials i visites*)

Horari:
Sessions presencials: de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h
Sessions en línia: de 16:00 a 20:00 h
* Si les condicions sanitàries no ho permeten es canviaria el format de les sessions presencials.
Conferència ACTE CENTRAL UCEN 2022 - Dimarts,12 de juliol a les 19.30 h: Sessió presencial i virtual per Meet


Professorat
Cesca Ribas (Dep. de Física-UPC)
Dídac Ferrer (Cap del Gabinet d'innovació i comunitat de la UPC)
Pere Losantos (Responsable de gestió de l'inventari d'emissions de CO2 de la UPC)
Gemma Comella (Tècnica de l’Associació Forestal de la Vall de Lord)
Lorena Mulero (Dep. d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC-UPC)

Visites:
Planta de Biomassa del polígon industrial de La Valldan
Serradora Boix

Tallers: Pendent de determinar 

Sis activitats fàcils per introduir l'ODS13 a l'aula de secundària
Presentació de resultats Projecte BOSC i sostenibilitat